Zona Economică Liberă

UNGHENI - BUSINESS

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
 

Genuri de activitate permise

În zona liberă pot fi desfăşurate următoarele genuri de activitate:

a) producţia industrială a mărfurilor de export, cu excepţia alcoolului etilic (alcoolului etilic rafinat, alcoolului etilic cu tăria mai mare de 80% vol, alcoolului etilic cu tăria mai mică de 80% vol, alcoolului tehnic, alcoolului denaturat, distilatelor de vin crude şi învechite, altor derivaţi din alcool etilic) şi a producţiei alcoolice;

b) sortarea, ambalarea, marcarea şi alte asemenea operaţiuni cu mărfurile tranzitate prin teritoriul vamal al Republicii Moldova;

b1) activitate comercială externă

c) alte genuri auxiliare de activitate, cum ar fi serviciile comunale, de depozitare, de construcţii, de alimentaţie publică etc., necesare desfăşurării activităţilor indicate la lit. a) şi b).

Infrastructura

  • - Acces la calea ferată de tip european și rusesc
  • - Acces la drumuri auto locale și internaționale
  • - Energia electrică 2,12 lei/kw 
  • - Gaz natural 5,82 lei/m³
  • - Apă 22,15 lei/m³
  • - Canalizare 16,32 lei/m³

Cum sa devii rezident ?

Administraţia Zonei Economice Libere „Ungheni-Business” anunţă organizarea concursului de selectare a rezidenţilor zonei libere.Obiectul concursului constituie obţinerea dreptului de a realiza în Zona Economică Liberă „Ungheni-Business” următoarele genuri de activitate:
- producţia industrială a mărfurilor, cu excepţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
- sortarea, ambalarea, marcarea şi alte asemenea operaţiuni cu mărfurile tranzitate prin teritoriul vamal al Republicii Moldova;
- activitate comercială externă;
- alte genuri auxiliare de activitate, cum ar fi serviciile comunale, de depozitare, de construcţii, de alimentaţie publică etc., necesare desfăşurării activităţilor indicate mai sus.

Participant la concurs poate fi orice persoană fizică sau juridică înregistrată sau care şi-a asumat obligaţiunea că, în caz de învingere la concurs, în termen de 30 zile calendaristice, se va înregistra în calitate de subiect al activităţii antreprenoriale în Republica Moldova.

Pentru participare la concurs, candidaţii înaintează cererea privind admiterea la concursul de selectare, proiectul investiţional pentru 2-3 ani de activitate, copia documentului privind achitarea cotizaţiei de participare la concurs, altă documentaţie prevăzută de Regulamentul cu privire la concursurile de selectare a rezidenţilor zonelor economice libere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.686 din 30.05.2002.

Concursurile de selectare a rezidenţilor se vor desfăşura lunar, la ora 11.00, în fiecare zi de joi, în incinta Administraţiei, pe adresa: or.Ungheni, str.I.Creangă, 4.

Cotizaţia de participare la concurs, care constituie 400 Euro, se depune pe contul bancar al Administraţiei, deschis la BC „Mobiasbanca” SA filiala nr.8 Ungheni, c/b MOBBMD22, IBAN MD67MO2224ASV40285447100.Propunerile de concurs se prezintă la sediul Administraţiei, nu mai tîrziu de ora 15.00 a zilei premergătoare concursului.
Documente necesare pentru prezentare comisiei de concurs

 Cererea, adresată Administratorului Principal  (descarcă)  privind admiterea la concursul de selectare.
- Copia certificatului de înregistrare în calitate de subiect al activităţii antreprenoriale în Republica Moldova, eliberat de către Camera Înregistrării de Stat a departamentului Tehnologii Informaţionale sau scrisoare de garanţie privind constituirea şi înregistrarea persoanei juridice respective, în caz de învingere la concurs.
- Copia documentului de achitare privind plata cotizaţiei de participare la concurs.
- Proiectul investiţional sau planul business pentru 2-3 ani de activitate, în care s-a ţinut cont de activitatea în condiţiile zonei.
- Intenţia de a participa la dezvoltarea teritoriului (infrastructurei) zonei libere în corespundere cu condiţiile concursului sau lista de obiecte prioritare, propuse de către Administraţie.
- Numele şi prenumele persoanelor autorizate să acţioneze în numele participanţilor la concurs şi să semneze documentele participanţilor la concurs şi să semneze documentele juridice.
- Scurtă informaţie despre participant.
- Copia bilanţului contabil pentru ultimul an de activitate.
- Posibilităţi de sponsorizare.

Avantaje Geografice

Asezarea geografica favorabila a zonei libere, frontiera comuna cu Romania sint in masura sa favorizeze interesul potentialilor investitori ai zonei libere.

Lansarea unei afaceri in ZEL "Ungheni-Business" necesita cheltuieli minimale, deoarece poate pune in valoare potentialul unui sir de intreprinderi din diverse ramuri, care deja dispun de capacitatile necesare de productie si spatii asigurate cu energie electrica, legatura telefonica, apa, gaz, energie termica, depozite, frigidere, cai ferate de acces. Aceste subdiviziuni au relatii economice strinse cu majoritatea tarilor din CSI, si in primul rind cu Ucraina, Rusia, Belarus, precum si cu Romania, Italia, Bulgaria, Ungaria, Albania, Bosnia si Hertegovina, Croatia, Macedonia, Serbia si Muntenegru etc.

Orasul Ungheni dispune de multiple cadre de inalta calificare. Astfel, rezidentii ZEL "Ungheni-Business" nu vor duce lipsa de ingineri, tehnicieni, mecanici, constructori, lacatusi, operatori MEC, cofetari, ceramisti cu stagiu de munca si experienta personala.

Potentialul productiv existent si perspectivele de consolidare a acestuia cu ajutorul investitiilor straine, infrastructura disponibila si posibilitatea de dezvoltare a ei, precum si situarea geografica favorabila sunt un fundament pentru crearea si functionarea eficienta a ZEL"Ungheni-Business".

 
cci
mec
invest
cru