Zona Economică Liberă

UNGHENI - BUSINESS

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Vizită de studiu în Polonia

Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO), în cooperare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și a Construcțiilor din Republica Moldova (MDRC) și Agenția Poloneză pentru Informații și Investiții Străine (PAIiIZ), a lansat recent un proiect complex de instruire, care are drept scop preluarea experienței poloneze în domeniul atragerii investițiilor străine directe.

Administrația ZEL “Ungheni - Business”, reprezentată de dna Ina Ceban, a participat la primele două etape de instruire, în cadrul cărora au avut loc seminare și ateliere de lucru în vederea elaborării profilurilor investiționale, în perioada 16 – 21 noiembrie 2014, a avut loc o vizită de studiu în Polonia, în orașele Varșovia, Gdansk și Gdynia.

Republica Moldova a fost reprezentată MIEPO, Ministerul Economiei Republicii Moldova, ADR Sud, ZEL ”Ungheni – Business”, Parcul Industrial ”TRACOM”, Parcul Industrial ”RĂUT”, Business Intelligent Services și mediul de afaceri. La fel, la vizita de studiu au participat membrii Agenției de Stat pentru Investiții și Proiecte Naționale din Ucraina.

Primele două zile au prevăzut un șir de întrevederi cu reprezentanții Agenției Poloneze pentru Informații și  Investiții Străine (PAIiIZ), Agenția Poloneză pentru Dezvoltarea Întreprinderilor (PARP) și Ministerului Economiei Poloniei. 

Directorul Departamentului de Informații Economice PAIiIZ, Barbara Chamot și Șeful Departamentului de Informații PAIiIZ, Lukasz Lesniewski au accentuat importanța funcționării organizațiilor de atragere a investițiilor, cooperării acestora atât cu instituții de stat, cât și cu membrii mediului de afaceri din țară și peste hotare, precum și importanța funcționării Zonelor Economice Libere și a Parcurilor Industriale, ca instrumente de dezvoltare a statului prin atragerea companiilor străine și susținerea celor locale.

Reprezentanta Departamentului de Suport Economic al PARP, Anna Avdeeva, a definit scopul funcționării Agenției, și anume sprijinirea spiritului antreprenorial prin aplicarea soluțiilor inovatoare pentru antreprenori, dezvoltarea resurselor umane, extinderea pe piețele internaționale, dezvoltarea regională, precum și susținerea IMM-urilor ca în cazul Republicii Moldova.

Membrii Ministerului Economiei Poloniei au remarcat o creștere esențială a relațiilor economice cu Republica Moldova și au încurajat păstrarea intensificării acestora.

În perioada 19 – 21 noiembrie, membrii delegațiilor au întreprins un șir de vizite în orașele Gdansk și Gdynia, și anume:

- ”Interizon Polish ICT Cluster” – un cluster specializat în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, care cuprinde peste 150 de companii ce cooperează cu administrația locală și Universitatea Tehnică din Gdansk. ”Interizon” reprezintă cel mai mare cluster în domeniul IT din Polonia și susține membrii săi prin promovarea în cadrul expozițiilor internaționale, atragerea finanțării, asigurarea cu informații și consultanță necesară, ieșirea pe piața UE ș.a.;

- ”Invest in Pomerania” – inițiativă regională care oferă servicii gratuite pentru investitorii străini interesați în derularea de proiecte în regiunea Pomerania, asigurând cooperarea stabilă și intensă între toți partenerii care formează Invest in Pomerania (Biroul mareșalului al Voievodatului Pomerania, orașele Gdansk, Gdynia, Slupsk și Sopot, Zonele Economice Speciale Pomerania și Slupsk, Invest GDA și Agenția de Dezvoltare Pomerania, care coordonează acțiunile inițiativei);

- ”Zona Economică Specială Pomerania” – Zona Economică Specială care oferă posibilități speciale atractive de a investi în Polonia de Nord, fiind ce de-a 14-a cea mai atractivă destinație privind investițiile străine directe și a doua cea mai atractivă destinație privind investițiile pentru următorii trei ani. Scopul Zonei este de a crea noi locuri de muncă, a promova competitivitate, dezvoltarea și utilizarea noilor soluții tehnologice și inovaționale în economia Poloniei;

- ”Parcul Tehnologico-Industrial din Pomerania” – Parc Tehnologico – Industrial, ce oferă condiții pentru dezvoltarea proiectelor bazate pe tehnologie, în special în domeniile biotehnologiei, protecției mediului, informatică, design industrial, electronică și telecomunicații. Parcul are drept scop asigurarea cooperării numeroaselor entități în cadrul centrelor educaționale, centrelor de cercetare și dezvoltare, entităților de afaceri, instituții financiare și de formare, prin asigurarea condițiilor organizaționale, legislative și financiare;

- ”Portul Baltic de Noi Tehnologii în Gdynia” -  un proiect de afaceri inovativ ce combină procesul de revitalizare a spațiului fostului Șantier naval Gdynia SA și sprijinul pentru dezvoltarea antreprenorialului în Pomerania prin conexiunea ideilor tehnologice inovatoare și producției și serviciilor în Polonia și peste hotare. Portul Baltic prevede teren atractiv și dezvoltat,precum și clădiri modernizate, fiind astăzi un loc de investiții profitabile pentru companii. La fel, Portul oferă asistență în obținerea permisurilor pentru activitatea de afacaeri în zona economică specială, precum și sprijin în procesul investițional.

-  În urma vizitei de studiu, membrii delegației Republicii Moldova au preluat o experiență practică excepțională, prin analiza modului de atragere și tratare a investitorilor străini, importanța acordării informațiilor rapide și calitative, infrastructurii modernizate și cooperării cu administrațiile publice locale și instituțiile de învățământ și susținerea proiectelor inovaționale în vederea susținerii și modernizării economiei naționale.

Vizită de studiu în Polonia
Vizită de studiu în Polonia
Vizită de studiu în Polonia
Vizită de studiu în Polonia
Vizită de studiu în Polonia
Vizită de studiu în Polonia
Vizită de studiu în Polonia
Vizită de studiu în Polonia
Vizită de studiu în Polonia
Vizită de studiu în Polonia
Vizită de studiu în Polonia